Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

ZUS kontroluje prawo do świadczeń jednego z moich pracowników zatrudnionych w spółce cywilnej. Czy w ramach takiej kontroli ZUS powołując się tylko na art. 68 ust. 1 pkt 1. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może żądać danych dotyczących wszystkich innych pracowników, żądać harmonogramów pracy, pytać o sposób rekrutacji i ilość kandydatów na to miejsce oraz o dane zatrudnionych wcześniej na tym stanowisku osób oraz porównywać wielkość wynagrodzeń różnych moich pracowników. Czy nie stanowi to ingerencji w swobodę działalności gospodarczej? Nie rozumiem związku takich pytań z tematem i zastanawiam się czy ZUS ma prawo takie nie związane z osobą kontrolowaną pytania zadawać. Nadmieniam, że było wypłacane wynagrodzenie dla tego pracownika i opłacane składki ZUS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?