Czy w ramach jednego etatu pracownik może wykonywać dla dwóch rożnych komórek organizacyjnych, dwa rodzaje prac lub pracę na dwóch różnych stanowiskach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, pracodawca może na zasadzie porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę wprowadzić zmianę do umowy o pracę polegającą na rozbiciu pełnego etatu na dwa ułamki etatu (np. 0,5 0,5 etatu)?

Za każdy ułamek etatu przysługiwałaby inna stawka wynagrodzenia natomiast stanowisko pozostałoby nadal jedno (nazwa stanowiska byłaby identyczna dla każdego ułamka etatu, zakresy obowiązków byłyby dwa). Zmiana wynika z istnienia dwóch różnych źródeł finansowania, w jednej Firmie i u jednego pracodawcy, dlatego potrzebujemy zaznaczyć która część etatu za jaką stawkę (obowiązki są tego samego rodzaju w obu ułamkach, różni je tylko dla kogo są wykonywane np. księgowanie dokumentów wpływających z wydziału X 0,5 etatu, księgowanie dokumentów z reszty zakładu pracy 0,5 etatu). Porozumienie zostałoby zawarte na czas określony po upływie którego powrócono by automatycznie do poprzednich warunków pracy (pełny etat jedna stawka w związku z końcem okresu finansowania z dodatkowego źródła) bez konieczności wypowiadania warunków umowy o pracę.

Przykład:

Porozumienie stron zmieniające warunki umowy o pracę zawarte w dniu 29 października 2012 r. pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem o następującej treści: "Zmienia się na mocy zgodnego porozumienia stron warunki umowy o pracę zawartej dnia.. pomiędzy ...... a ........ w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia, etatu i określenia rodzaju pracy, wprowadzając w miejsce dotychczasowych postanowień następujący zapis:

1. Na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. stanowisko - specjalista ds. zamówień publicznych, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w tym: 0,5 etatu - prowadzenie spraw dotyczących Jednostki Realizującej Projekt - z wynagrodzeniem .... brutto, 0,5 etatu - prowadzenie pozostałych spraw dotyczących Firmy - z wynagrodzeniem .... brutto.

2. Od 1 lutego 2013 r. stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych, cały etat (1/1), stawka wynagrodzenia .... brutto.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access