Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach utworzonej przez spółki miejskie grupy zakupowej, możliwe jest ustalenie w drodze porozumienia, iż spółka która prowadzić będzie w imieniu innych spółek przetargi - z tego tytułu otrzymywać będzie wynagrodzenie, obliczane jako prowizja od uzyskanej oszczędności?

Czy w przypadku chęci wynagradzania spółki odpowiedzialnej za wspólne przeprowadzanie zakupów, należy przeprowadzić postępowanie w sprawie wyłonienia takiego podmiotu?

Czy można tego typu sytuację (powierzenie prowadzenia postępowań w imieniu podmiotów występujących wspólnie - za wynagrodzeniem) potraktować jako zamówienie in-house?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację