Czy w ramach dofinansowania 500+ zakupu sprzętu dla nauczycieli można zakupić router?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach dofinansowania 500+ zakupu sprzętu dla nauczycieli można zakupić router? Czy taki zakup można zakwalifikować jako sprzęt umożliwiający korzystanie z usług Internetu, o którym mowa w § 10c ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19? Czy refundacji może podlegać również faktura za dostęp do Internetu (np. opłata za miesiąc październik 2020 r. - faktura wystawiona we wrześniu, październiku lub listopadzie 2020 r.) pomimo, że umowa na dostarczanie Internetu została zawarta przed 01.09.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX