Czy w ramach dofinansowania 500+ zakupu sprzętu dla nauczycieli można zakupić router?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach dofinansowania 500+ zakupu sprzętu dla nauczycieli można zakupić router? Czy taki zakup można zakwalifikować jako sprzęt umożliwiający korzystanie z usług Internetu, o którym mowa w § 10c ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19? Czy refundacji może podlegać również faktura za dostęp do Internetu (np. opłata za miesiąc październik 2020 r. - faktura wystawiona we wrześniu, październiku lub listopadzie 2020 r.) pomimo, że umowa na dostarczanie Internetu została zawarta przed 01.09.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access