Czy w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej inwestor może przejąć część działki kolejowej, która będzie objęta zakresem projektowanego pasa drogowego drogi powiatowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 1 października 2022 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Czy w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej inwestor może przejąć część działki kolejowej, która będzie objęta zakresem projektowanego pasa drogowego drogi powiatowej?

W ustawie z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) - dalej u.z.r.i.d. istnieje zapis (art. 20a u.z.r.i.d.), który mówi o zajęciu tego terenu na czas realizacji inwestycji. Nie ma natomiast w u.z.r.i.d. mowy o wyłączeniu terenów kolejowych z ogólnych zasad podziału gruntów i przejmowaniu ich przez inwestora w ramach ZRID.

Czy istnieją inne regulacje mówiące o takim zakazie?

Zarządca linii kolejowej nie odpowiedział w ustawowym terminie na wniosek o wydanie opinii do wniosku o ZIRD.

Czy w takim wypadku w zakresie przejęcia tych terenów organem wydającym decyzję będzie starosta, czy wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX