Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki komandytowej i według zapisu notarialnego posiada udział w zysku spółki komandytowej. Jednocześnie w zakresie działalności dodatkowej posiada zarządzanie jednostkami, a podstawową działalnością jest projektowanie architektoniczne.

W tym roku spółka wykazuje zysk tylko z udziału w zyskach w spółce komandytowej, gdyż brak jest kontraktów projektowych.

Czy zatem w rachunku wyników można wykazać udziały w przychodach i kosztach w pozycji podstawowej działalności spółki, a nie w pozycji Przychody Finansowe/Dywidendy i udziały w zyskach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację