Czy w rachunku przepływów pieniężnych należy dokonać korekty dodając do rachunku koszty dotyczące spisania w straty nieściągalnych należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 listopada 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2011 r.

PYTANIE

Czy w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią należy dokonać korekty w punkcie "zysk z działalności inwestycyjnej" dodając do rachunku koszty ujęte w wyniku finansowym dotyczące spisania w straty nieściągalnych należności lub należności przeterminowanych, na które nie był tworzony odpis aktualizacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX