Czy w punkcie zbierania odpadów można zbierać odpady o kodzie 17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w punkcie zbierania odpadów można zbierać odpady o kodzie 17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX