Czy w przypadku zmiany punktowej planu miejscowego wymagane jest załączenie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu załącznika z danymi przestrzennymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zmiany punktowej planu miejscowego polegającej jedynie na korekcie w tekście planu 1 wskaźnika urbanistycznego dla 1 symbolu, bez zmiany załącznika graficznego, wymagane jest załączenie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu załącznika z danymi przestrzennymi?

Jeżeli tak, to czy te dane mają dotyczyć wyłącznie fragmentu rysunku planu, zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do zmiany planu, czy całego rysunku planu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX