Czy w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego obejmującego wytwarzanie i przetwarzanie odpadów należy wymagać załączenia do... - OpenLEX

Czy w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego obejmującego wytwarzanie i przetwarzanie odpadów należy wymagać załączenia do wniosku operatu ppoż oraz zaświadczenia o niekaralności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Czy w przypadku zmiany dostosowującej na podstawie art. 10 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. i zmiany na podstawie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) pozwolenia zintegrowanego obejmującego wytwarzanie i przetwarzanie odpadów należy od posiadacza instalacji wymagać załączenia do wniosku operatu ppoż podpisanego wyłącznie przez rzeczoznawcę ds. pożarowych?

Czy należy żądać zaświadczenia o niekaralności dla wspólnika posiadacza odpadów, tzn. gdy wspólnik jest osobą prawną posiadającą swoją siedzibę poza granicami Polski?

Czy art. 184 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. odnosi się również do wspólników będących osobami prawnymi czy tylko do wspólników będącymi osobami fizycznymi?

Skoro pozwolenie zintegrowane obejmuje zarówno wytwarzanie jak i przetwarzanie odpadów, czy jego zmiana wynikająca z przepisów u.z.u.o. powinna się odnosić tylko do parametrów określających przetwarzanie odpadów?

Czy wnioskodawca we wniosku o zmianę pozwolenia powinien określić maksymalne i największe masy odpadów oraz zabezpieczenie roszczeń tylko względem odpadów przetwarzanych czy względem wszystkich posiadanych odpadów (zarówno tych wytwarzanych jak i tych przetwarzanych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX