Czy w przypadku zmiany oprocentowania pożyczki powodowanej wyłącznie modyfikacją wskaźnika bazowego, spółka jest zobligowana do aktualizacji analizy porównawczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za 2021 r. należy dokonać aktualizacji analizy porównawczej cen transferowych sporządzonej w 2020 r.?

Kredyt został udzielony w 2020 r. na 4 lata, i:

1. w 2020 r. - sporządzona została pierwsza analiza porównawcza - marża banku wynosiła 2,06%,

2. w 2021 r. - marża banku wynosiła 2,02%.

Zarówno marża w 2020 i 2021 - nie uległa istotnym zmianom - marża w 2021 mieści się w widełkach rynkowych z 2020 r. Nie wystąpiły też istotne zmiany ekonomiczne w analizowanym okresie 2020-2021 (takie zmiany spółka zauważyła dopiero w 2022 r. (wojna na Ukrainie)). Natomiast w 2021 r. nastąpił znaczny wzrost stóp referencyjnych (WIBOR), stąd wzrosło oprocentowanie.

Czy wzrost stóp referencyjnych WIBOR powoduje że w 2021 r. należy zaktualizować analizę porównawczą?

W 2020 głównie porównywaliśmy marżę banku do warunków rynkowych, a ta nie uległa znacznym zmianom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX