Czy w przypadku zmiany klasyfikacji gruntów w EGiB dokonanej 1.04.2019 r., należy wszcząć postępowanie podatkowe i dokonać... - OpenLEX

Czy w przypadku zmiany klasyfikacji gruntów w EGiB dokonanej 1.04.2019 r., należy wszcząć postępowanie podatkowe i dokonać zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2019–2020?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik był zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości (grunty rolne klasa V). W dniu 30.12.2020 r. Organ powziął wiedzę ze Starostwa (zawiadomienie o zamianach danych ewidencyjnych), że grunty zostały przekwalifikowane z oznaczenia "RV" na oznaczenie "B" - tereny mieszkaniowe. Jako datę wprowadzenia zmiany wskazano 01.04.2019 r.

Czy organ jest uprawniony do wszczęcia postępowania podatkowego i dokonania wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2019 i 2020?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX