Czy w przypadku zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia w ciągu roku konieczna jest... - OpenLEX

Czy w przypadku zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia w ciągu roku konieczna jest kontrola miejsc magazynowania prowadzona przez WIOŚ w trybie art. 41a ust. 1 u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zmiany ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia w ciągu roku konieczna jest kontrola miejsc magazynowania prowadzona przez WIOŚ w trybie art. 41a ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o.?

Wszystkie rodzaje odpadów przewidziane do odzysku w okresie roku będą miały takie same ilości (np. 1000 Mg). Inwestor nie planuje jednocześnie odzysku wszystkich rodzajów odpadów w trakcie roku i zakłada, że może ona wynieść maksymalnie tyle, ile przewidziane jest dla jednego rodzaju odpadów i ta ilość w zezwoleniu nie ulega zmianie (1000 Mg). Zmianie również nie ulegnie największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (1000 Mg) oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (1000 Mg).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX