Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stroną decyzji przyznającej dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (z art. 113a u.w.r.s.p.z.) z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej wskazanej z imienia i nazwiska.

Czy w przypadku zmiany dyrektora wymagane jest wygaszenie biegnących decyzji i wydanie nowych decyzji na aktualnego dyrektora placówki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?