Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Czy w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie za jeden miesiąc - maj, zatrudnienie trzeba utrzymać wg zasady 1+1 do 30 czerwca?

A w przypadku złożenia kolejnego wniosku w czerwcu za czerwiec i lipiec należy utrzymać zatrudnienie do 30 września 2020 (w stosunku do pracowników z drugiego wniosku)?

Czy do PUP należy przekazać w ciągu 30 dni kserokopię listy płac i wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie wypłaty?

Czy wymaganym we wniosku dokumentem potwierdzającym zatrudnienie ma być zaświadczenie z zakładu pracy, czy kserokopia umowy o pracę każdego pracownika z wniosku i czy należy to przekazać do PUP w ciągu 30 dni od podpisania umowy o pracę?

Czy można dokonać wypłaty wynagrodzenia z własnych środków przed otrzymaniem dofinansowania z PUP, ale po podpisaniu umowy z PUP?

Czy ww. pomoc stanowi pomoc publiczną de minimis, a jeżeli pomoc publiczną o innym charakterze, to datą udzielenia pomocy jest data podpisania umowy z PUP, czy data przekazania dofinansowania na konto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?