Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2012 r.

PYTANIE

Czy w przypadku złożenia sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej z niedotrzymaniem ustawowego terminu i uiszczeniu należności bez wezwania urzędu w przeciągu 7 dni istnieje możliwość zastosowania zniżki odsetek od należności podatkowej?

Spółka złożyła sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej po terminie ustawowym i naliczyła należne odsetki za zwłokę od zobowiązania podatkowego. W obliczeniu kwoty należnych odsetek zastosowano obniżoną stawkę odsetek za zwłokę. Kwota główna i obniżone odsetki za zwłokę zostały zapłacone w terminie 7 dni od złożenia sprawozdania. Opłatę i obniżone odsetki uiszczono bez wezwania urzędu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?