Czy w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia można pracownika pozbawić prawa do świadczeń z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) można zamieścić zapis, iż w przypadku poświadczenia nieprawdy o sytuacji socjalnej przez pracownika we wniosku o udzielenie świadczenia z ZFŚS, które powoduje umniejszenie funduszu i uzyskanie nienależnego świadczenia wskazujący konieczność zwrotu przez pracownika świadczenia oraz w przypadku zwłoki w zwrocie świadczenia naliczenie odsetek od jego wartości?

Przykładowo: złożenie niezgodnego z prawdą (zaniżonego) oświadczenia o dochodach lub przedstawienie zaświadczenia o dochodach, które następnie zostało zmienione w drodze korekty bez powiadomienia pracodawcy o zmianie dochodu lub pominięcie informacji o liczbie członków gospodarstwa domowego i ich dochodach.

Czy możliwe jest jednoczesne wyłączenie pracownika z kręgu osób uprawnionych do uzyskania świadczeń z ZFŚS na okres np. 1 roku? Czy równolegle można zastosować karę porządkową wobec pracownika lub nawet rozwiązać z nim umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX