Czy w przypadku złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK przed ukończeniem 60 roku życia i wypłacie wszystkich lub części zgromadzonych środków, można ponownie przystąpić do PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK przed ukończeniem 60 roku życia i wypłacie wszystkich lub części zgromadzonych środków, można ponownie przystąpić do PPK np. w kolejnym miesiącu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access