Czy w przypadku zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej pozwolenie na budowę powinno być wydane na dzierżawcę, który występuje z wnioskiem o sprzedaż?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n., pozwolenie na budowę powinno być wydane na dzierżawcę, który występuje z wnioskiem o sprzedaż, czy mogłoby być wydane na wcześniejszego dzierżawcę, który - w tym przypadku pawilon handlowy - sprzedał?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX