Czy w przypadku zbycia nieruchomości rolnej poprzez wniesienie nieruchomości aportem do spółki akcyjnej dyrektor KWOR musi wyrazić zgodę na zbycie takiej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 25 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r.

PYTANIE

Czy w przypadku zbycia nieruchomości rolnej poprzez wniesienie nieruchomości aportem do spółki akcyjnej dyrektor KWOR musi wyrazić zgodę na zbycie takiej nieruchomości?

Dodam, że dla ww. nieruchomości rolnej nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy, a następnie nieruchomość rolna zostanie wyłączona z spod produkcji rolnej.

Czy w momencie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz wyłączenia tego gruntu spod produkcji rolnej, nieruchomość taka pozostaje nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - dalej u.k.u.r. i podlega ona ograniczeniom wskazanym w u.k.u.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX