Czy w przypadku zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy gminą a przedsiębiorcą znajdują zastosowanie przepisy ustawy o... - OpenLEX

Czy w przypadku zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy gminą a przedsiębiorcą znajdują zastosowanie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina Resko wystawia miesięcznie fakturę spółce akcyjnej z tytułu dzierżawy czynszu za lokal użytkowy. W umowie zawartej ze spółką jest zapis: "Czynsz płatny jest w ciągu 30 dni od otrzymania faktury". Spółka odebrała fakturę dnia 03.11.2022 r.

Jak liczymy te 30 dni? Od dnia otrzymania czyli od 03.11.2022 r. czy od następnego dnia czyli od 04.11.2022 r.?

Odsetki są naliczane jako ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX