Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszym regulaminie ZFŚS widnieje zapis:

1.

W ramach działalności kulturowo-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć:

1)

(...)

2)

dofinansowanie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturowo-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez pracodawcę (np. zabawy dla dzieci, jednodniowe wycieczki rekreacyjne w tym związane z grzybobraniem itp.).

2.

(...)

3.

Zabawa dla dzieci, wym. w ust. 1 pkt 2, może być połączona z wręczeniem dzieciom w wieku do 14 roku życia (wiek liczony na koniec miesiąca, w którym organizowana jest impreza) skromnych paczek (jako pomocy rzeczowej) o wartości nie przekraczającej jednorazowo 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę."

W związku z powyższym pracodawca chce zorganizować dla dzieci pracowników szkoły spotkanie (imprezę) kulturowo-oświatowe. W ramach tej imprezy dyrektor szkoły zakupi dla każdego dziecka skromne upominki w postaci paczek (słodycze).

Czy w przypadku zatrudnienia w szkole małżeństwa ich dzieci powinny otrzymać po 1 paczce czy po 2 paczki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację