Czy w przypadku zamknięcia środowiskowego domu samopomocy można zwolnić uczestników z odpłatności za usługi? - OpenLEX

Czy w przypadku zamknięcia środowiskowego domu samopomocy można zwolnić uczestników z odpłatności za usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 stycznia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2012 r.

PYTANIE

Środowiskowy dom samopomocy podjął decyzję o zamknięciu domu na okres 14 dni (ferie letnie). Zgodnie z § 6 ust. 3 r.ś.d.s. po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia środowiskowego domu samopomocy w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. W dniu 30 czerwca 2012 r. wpłynęły do ośrodka podania uczestników o zwolnienie ich z odpłatności za środowiskowy dom samopomocy w związku z zamknięciem środowiskowego domu.

Czy organ, który wydał decyzję kierującą i ustalającą odpłatność za korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy może w przypadku zamknięcia tego domu zwolnić uczestników z odpłatności za usługi w tym okresie?

Jakie w powyższej sprawie powinny zapaść rozstrzygnięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?