Czy w przypadku zamiany (bezgotówkowej) nieruchomości zachodzi obowiązek naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości po uchwaleniu planu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zamiany (bezgotówkowej) nieruchomości zachodzi obowiązek naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości po uchwaleniu planu (zwanej też opłatą planistyczną), o której mowa w art. 36 ust.4 u.p.z.p.?

Zamiana odbyła się pomiędzy właścicielem terenu, dla którego gmina sporządziła plan zagospodarowania zmieniając grunt rolny na tereny zabudowy mieszkaniowej, czym znacznie podniosła wartość terenu, a właścicielem terenów rolnych. W zamian za 1 ha terenów budowlanych właściciel otrzymał 5 ha gruntów rolnych.

"Zbycie nieruchomości", o którym mowa w art. 64 ust. 4 u.p.z.p., jest bardzo różnie interpretowane.

Czy zamianę gruntów, która odbyła się bezgotówkowo, można zaklasyfikować jako zbycie i czy można naliczyć rentę planistyczną?

Podobne wątpliwości istnieją również w przypadku darowizny, szczególnie darowizny na osoby bliskie. Wyroki sadów są różne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX