Czy w przypadku wystąpienia istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego, PINB może przeprowadzić postępowanie naprawcze na podstawie wcześniej wydanych warunków zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek do PINB, iż rozpoczął roboty budowlane bez kierownika budowy i bez dziennika budowy na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, roboty budowlane nie zostały przerwane na okres dłuższy niż 3 lata. W/w pozwolenie na budowę zostało wydane w 2011 r. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, w chwili obecnej teren ten objęty jest mpzp który zabrania zabudowy tej działki. Do zakończenia budowy została do wykonania znaczna część robót.

Kto ma w takiej sytuacji wydać dziennik budowy (PINB czy starostwo)?

Czy inwestor może dokończyć roboty budowlane zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, pomimo niezgodności z mpzp?

Czy w przypadku wystąpienia istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego, PINB może przeprowadzić postępowanie naprawcze na podstawie wcześniej wydanych warunków zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX