Czy w przypadku wypłaty odprawy emerytalnej w częściach pracownikowi przysługują koszty uzyskania odpowiednio dla każdej części?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Pracownikowi, który odszedł na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna, która będzie wypłacona w dwóch częściach w dwóch kolejnych miesiącach.

Czy w takim przypadku przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek zakład pracy powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodu w każdym z tych miesięcy, przy założeniu, że jest to jedyna wypłata ze stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access