Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną, w którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający podał w SIWZ dokumenty, jakie wykonawca ma dostarczyć.

Czy w przypadku, gdy zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie kosztorysu ofertowego, czy może podać tylko cenę w formularzu oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?