Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ustawą z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.o. posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, obowiązany jest do zmiany posiadanych zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów wskazując we wniosku wszystko to, co zostało wymienione w art. 14 ust. 1 i 2 u.z.u.o. Natomiast właściwy organ zmienia w/w decyzje wskazując w nich wszystko to, co zostało wymienione w art. 14 ust. 7 u.z.u.o.

Czy należy rozumieć, że w przypadku wyłącznie zmiany decyzji istniejących organ właściwy do wydania zezwolenia nie musi stosować procedury opiniowania, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 u.z.u.o. i kontroli, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 u.z.u.o.?

Czy posiadacz odpadów obowiązany do zmiany posiadanych zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów musi również łącznie z wnioskiem o zmianę decyzji wystąpić o zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w u.z.u.o.?

W art. 14 ust. 7 u.z.u.o. nie jest nic napisane, że organ określa formę i zabezpieczenie roszczeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?