Czy w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca zobowiązany jest do opłacania dodatkowej składki w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca zobowiązany jest do opłacania dodatkowej składki w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Czy w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez pracowników wymagane jest spełnienie przez pracodawcę dodatkowych wymogów?

Czy prace szczególnie niebezpieczne są tożsame z pracami w szczególnych warunkach?

Jakie dodatkowe prawa przysługują pracownikom, których prace zaliczane są do prac wymagających sprawności psychofizycznej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access