Czy w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych poza terenem zakładu pracy pracownicy muszą zakrywać usta i nos?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych przez pracowników spółki OSD na infrastrukturze elektroenergetycznej będącej jej własnością, znajdującej się na terenie nie należącym do OSD (poza terenem zakładu pracy) wymagane jest aby pracownicy przez cały czas zakrywali, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, usta i nos?

Chodzi o prace wykonywanych przez osoby upoważnione w wygrodzonej i oznakowanej strefie pracy, gdzie dodatkowo zapewniony jest stały nadzór nad tym, aby do tej strefy pracy nie zbliżały się osoby postronne. Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy jest konieczne z uwagi na zagrożenia, które są generowane do otoczenia, wynikające z prac w wykopach, na wysokości, czy pracy przy użyciu ciężkiego sprzętu zmechanizowanego. Pracownicy wykonują w takiej strefie pracy wyłącznie czynności zawodowe i służbowe, a trakcie prac zachowują od siebie bezpieczne odległości 1,5 m. W sytuacji braku możliwości zachowania tej odległości mają obowiązek używania całotwarzowych certyfikowanych przyłbic nahełmowych, które na co dzień są używane jako środek ochrony indywidualnej (chroniącej twarz przez łukiem elektrycznym oraz wszelkiego rodzaju cząstkami i odłamkami). Dodatkowo wyposażamy pracowników w półmaski ochronne w sytuacji komiczności kontaktu z osobami postronnymi. Przy zastosowaniu takiej organizacji pracy potencjalne ryzyko zarażenia pracownika wirusem SARS-Cov-2 przez osobę postronną wydaje się być znikome (np. w sytuacji gdy pracownik w koszu podnośnika na wysokości kilkunastu metrów wykonuje prace eksploatacyjne). Natomiast jesteśmy w stanie sobie wyobrazić poważne sytuacje niebezpieczne oraz wypadkowe spowodowane utrudnionym oddychaniem pracownika w masce/półmasce, wykonującego przez kilka godzin ciężką pracę fizyczną, na wysokości, wymagającą skupienia i wysokiej sprawności psychofizycznej w trudnych warunkach atmosferycznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX