Czy w przypadku wydania decyzji w sprawie określenia zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, w treści inwentaryzacji musi być wskazany nowy właściciel?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku wydania decyzji w zakresie wynikającym z art. 19 ust. 3 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach – dalej u.l., w sprawie określenia zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, w treści inwentaryzacji musi być wskazany nowy właściciel, tzn. czy musi być sporządzona nowa inwentaryzacja lub sporządzony aneks w celu wykazania aktualnych właścicieli - inwentaryzacja została sporządzona w chwili, gdy właścicielem była inna osoba?

Zadania określone w inwentaryzacji pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX