Czy w przypadku wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej zasiłki należy wstrzymać wypłatę świadczeń? - OpenLEX

Czy w przypadku wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej zasiłki należy wstrzymać wypłatę świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS wystąpi do SKO w czerwcu 2016 r. o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej zasiłki rodzinne wraz z dodatkami za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r.

Czy należy wstrzymać wypłatę świadczeń?

Czy należy kontynuować wypłatę świadczeń do czasu stwierdzenia nieważności przez SKO?

Czy należy powiadomić wnioskodawcę o wystąpieniu do SKO o stwierdzenie nieważności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX