Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku wstrzymania z urzędu (na skutek wniesionej skargi) wykonania zaskarżonej decyzji wojewody, utrzymującej w mocy decyzję starosty, wydanej na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, można wydać decyzję w trybie art. 124 ust. 1a u.g.n., o niezwłocznym zajęciu nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?