Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wejściu w życie ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. w przypadku wprowadzania ścieków do wód z oczyszczalni ścieków wyposażonej w przelewy burzowe (przyjmującej ścieki z kanalizacji ogólnospławnej) wymagane jest określenie w pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczalnej liczby zrzutów z danego przelewu burzowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?