Czy w przypadku wniosku na usunięcie drzewa, który sanowi pomnik przyrody, należy wszcząć postępowanie, przeprowadzić oględziny i zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Radę uchwały znoszącej formę ochrony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku wniosku na usunięcie drzewa, który sanowi pomnik przyrody, należy wszcząć postępowanie, przeprowadzić oględziny i następnie zawiesić postępowanie do czasu podjęcia przez Radę Miejską uchwały (do czasu wejścia w życie uchwały) znoszącej formę ochrony, czy zawiadomieniem wydłużyć termin załatwienia sprawy?

Projekt uchwały znoszącej pomnik przyrody został już uzgodniony z RDOŚ.

Czy bardziej zasadnym jest odmowa wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX