Czy w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów postępowania, zamawiający musi przesłać kopię odwołania wszystkim wykonawcom oraz zamieścić je na stronie internetowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku odwołania na etapie do otwarcia ofert zamawiający zamieszcza kopie odwołania tylko na stronie prowadzonego postępowania, czy też przekazuje kopie odwołania wykonawcom, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX