Czy w przypadku wcześniejszego wykorzystania części asortymentu, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na... - OpenLEX

Czy w przypadku wcześniejszego wykorzystania części asortymentu, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na dodatkowe dostawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Szpital ma zawartą umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę odczynników biochemicznych i immunochemicznych dla ZDL, obowiązującą do 08.12.2018 r. Umowa dot. wskazanych odczynników, których ilość dla każdego rodzaju jest określona w zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Zaplanowane w przetargu ilości niektórych pozycji zostały już wyczerpane, inne są jeszcze do wykorzystania. Umowa nie przewiduje możliwości zmiany ilości między pozycjami w ramach jednej kwoty umowy. Użytkownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie zamówienia dodatkowego na ilości już wyczerpane oraz pozycje, które szacuje, że wyczerpią się wcześniej niż do 08.12.2018 r.

Jak należy postąpić w tej sytuacji, czy należy udzielić zamówienia z wolnej ręki na asortyment już wyczerpany i realizować jednocześnie 2 umowy (z przetargu i z wolnej ręki), czy też wyczerpać w całości umowę kwotowo, niezależnie od przekroczeń w danych pozycjach i ogłosić nowy przetarg?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?