Czy w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o czasowym wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji leśnej istnieje możliwość zrekultywowania gruntów po zakończeniu eksploatacji w kierunku rolnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o czasowym wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji leśnej istnieje możliwość zrekultywowania gruntów po zakończeniu eksploatacji w kierunku rolnym czy inwestor zobowiązany jest przywrócić grunty do stanu pierwotnego (leśnego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX