Czy w przypadku uznania odpadu za produkt uboczny zgodnie z art. 11 u.o. produkt ten powinien podlegać sprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2019 r.

PYTANIE

Czy w przypadku uznania odpadu za produkt uboczny zgodnie z art. 11 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o., produkt ten powinien podlegać sprzedaży?

Czy można przekazać przedmiotowy produkt uboczny z płatnością po stronie przekazującego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX