Czy w przypadku utworzenia na terenie tej samej j.s.t. filii funkcjonującej niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest konieczne uzyskanie nowego wpisu do ewidencji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku utworzenia na terenie tej samej j.s.t. filii funkcjonującej niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest konieczne uzyskanie nowego wpisu filii do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, można takie zgłoszenie potraktować jako informację o dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i dokonać zmiany we wpisie istniejącej poradni podając adres nowej dodatkowej lokalizacji poradni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access