Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy w maju 2015 r. otrzymał skierowanie na okresowe badania lekarskie. Termin ważności wstępnych badań lekarskich upłynął w czerwcu 2015 r. Przed przystąpieniem do wykonywania okresowych badań lekarskich pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Wobec powyższego pracodawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pracownika skierować go na kontrolne badania lekarskie.

Czy w opisanej powyżej sytuacji pracodawca zobowiązany jest wystawić pracownikowi skierowanie na kontrolne badania lekarskie i jednocześnie skierowanie na okresowe badania lekarskie w związku z upływem terminu ważności wstępnych badań lekarskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?