Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym powyżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. zamawiający otrzymał 3 oferty. Wszystkie otrzymane oferty znacząco przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - odczytaną przed otwarciem ofert. Zamawiający nie może zwiększyć budżetu do poziomu najtańszej oferty i zamierza unieważnić postępowanie na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p.

Czy komisja przetargowa powinna sporządzić protokół z postępowania zgodnie art. 96 p.z.p.?

Jeśli tak, czy należy w sekcjach dot. wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert zaznaczyć, że oferty nie były badane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?