Czy w przypadku unieważnienia postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy badać oferty wykonawców pod kątem niepodleganiu wykluczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 PZP, należy badać oferty wykonawców pod kątem niepodleganiu wykluczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX