Czy w przypadku umów z jednym miejscem pracy (adres zamieszkania pracownika) przyjazdy do biura na polecenie pracodawcy możemy rozliczać jako delegacje?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od nowego roku planujemy wdrożyć w regulaminie pracy pracę zdalna/hybrydową na wniosek pracownika. Pracownicy będę pracować spoza biura na stałe lub zmiennie (2-3 razy w biurze tygodniowo). Do umów o pracę planujemy wprowadzić zmiany miejsca pracy w zależności od potrzeb pracodawcy oraz ustaleń z pracownikiem. Jedno miejsce pracy - np.: adres zamieszkania pracownika lub dwa miejsca pracy: pozostawić siedzibę pracodawcy oraz dopisać miejsce zamieszkania pracownika.

Czy w przypadku umów z jednym miejscem pracy (adres zamieszkania pracownika) przyjazdy do biura na polecenie pracodawcy możemy rozliczać jako delegacje?

Czy jeśli nie to po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania w związku z finansowaniem mu zakupu biletów kolejowych, kosztów pokrycia paliwa, jeśli będzie przyjeżdżał własnym samochodem, pokrycia kosztów hotelu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX