Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku udzielenia dyrektorowi szkoły urlopu bezpłatnego na czas określony organ prowadzący powinien dokonać przekazania majątku szkoły i dokumentacji finansowo-księgowej oraz kadrowej protokołem zdawczo-odbiorczym osobie pełniącej obowiązki dyrektora na ten czas?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?