Czy w przypadku udzielania pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi, do wyliczenia limitu zobowiązującego do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, bierze się pod uwagę wysokość kapitału pożyczki, czy zapłacone lub naliczone odsetki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku udzielania pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi, do wyliczenia limitu zobowiązującego do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, bierze się pod uwagę wysokość kapitału pożyczki, czy zapłacone lub naliczone odsetki?

Co w sytuacji, kiedy wartość udzielonych pożyczek nie przekroczyła w roku podatkowym limitu, a w kolejnym roku nastąpi kapitalizacja odsetek lub udzielenie kolejnej pożyczki i w związku z tym skapitalizowane podstawy naliczenia odsetek przekroczą limit 10.000.000 zł?

Czy należy doliczać do limitu pożyczki udzielone w latach poprzednich, które nie zostały jeszcze zapłacone?

Czy bierze się pod uwagę stan pożyczek na koniec roku, ponieważ w trakcie roku udzielona została kolejna pożyczka i przekroczono limit, ale inna została zapłacona i na koniec roku limit nie został przekroczony?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access