Czy w przypadku udokumentowanych znacznych zaległości w opłacaniu faktur należy badać, czy strona nadal jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku udokumentowanych znacznych zaległości w opłacaniu faktur za energię elektryczną (wystawione wezwanie do zapłaty w ciągu 14 dni) pod rygorem wstrzymania dostawy energii należy badać, czy strona nadal jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej?

Dotyczy wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX