Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze całej gminy. Uchwała ta została zaskarżona.

Czy w przypadku uchylenia przez sąd uchwały o zmianie studium pozostaje ważne pierwotne studium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację