Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przypadku rolników ryczałtowych identyfikatorem podatkowym osób, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni jest ich numer PESEL. W związku z tym niektórzy rolnicy ryczałtowi korzystający ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa powyżej, nie posiadają numeru NIP, bo go im nie nadano. W sytuacji, w której po transakcji sprzedaży i wystawienia przez sprzedającego na tej podstawie paragonu, rolnik ryczałtowy, który nie posiada numeru NIP, zażąda wystawienia do paragonu również faktury VAT, sprzedający nie może odmówić wystawienia faktury VAT.

Czy od stycznia 2020 roku podlega to sankcji, o której mowa w art. 106b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174)?

Czy zamiast NIP można podać na paragonie PESEL, aby uniknąć sankcji?

Czy w przypadku sprzedaży dla rolnika ryczałtowego należy wystawić paragon, gdy wystawiana jest faktura VAT dla rolnika ryczałtowego przez sprzedającego, a do tego potem wystawiany jest paragon, który nie ma NIP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?