Czy w przypadku śmierci właściciela terenu zachowuje moc zezwolenie na użytkowanie nieruchomości, na której prowadzona jest instalacja do przetwarzania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca eksploatuje instalację do przetwarzania odpadów. Tytuł prawny do nieruchomości to umowa użyczenia zawarta z właścicielem działki.

Czy w przypadku śmierci właściciela terenu zezwolenie, jakie uzyskał podmiot użytkujący teren, zachowuje moc?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access